VISUALISOINTI

Neo 3D

Visualisointi

Neo 3D tuottaa visualisointia kiinteistömarkkinoinnin ja mainonnan tarpeisiin.

Mitä on visualisointi?

Visualisointi tarkoittaa jonkin asian tekemistä havainnolliseksi näköaistille. Visualisoinnissa on oleellista ihmisen sisäisten mallien muodostumisen tukeminen. Visualisointi voidaan määritellä yleisemmin tarkoittamaan mitä tahansa tiedon esittämistä ihmisen omaa ymmärrystä tukemaan muotoon. Tekniikan avulla voidaan tehdä vielä näkymätön näkyväksi. Etuna visualisoinnilla on rakennuksen sisätilan tai ulkopuolen tai muun kohteen esittäminen ennen kuin sitä on vielä edes rakennettu. 

 

Matterport

3D-teknologia on tuonut kiinteistömarkkinointiin lisäarvoa, vaikka fyysisten tilojen 3D-mallien renderöinti on aikaa kuluttavaa ja kallista. Matterport-kameralla voidaan kuvata erilaisia sisätiloja nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kuvaus hyödyntää infra-punasyvyysmittausta, jonka pohjalta se luo 3D-geometrian. 

Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuus eli tekotodellisuus (keinotodellisuus, lumetodellisuus, engl. virtual reality) on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. Useimmat virtuaalitodellisuuden ympäristöt perustuvat lähes kokonaan visuaaliseen vaikutelmaan, joka luodaan joko tietokoneen näytölle, laajakankaalle tai erityiselle stereoskooppiselle katselulaitteelle. Joissakin simulointiympäristöissä käytetään lisäksi muita aistiärsykkeitä, kuten simuloitua äänimaailmaa tai tuntoaistiin perustuvia liikeärsykkeitä. Etuna virtuaaliesittelystä kiinteistömarkkinoinnissa on se, että asiakas pääsee kokemaan esityksen oman näköaistin kautta 360-asteisena tilana. Pelkkään 3d-renderointikuvaan verrattuna tämä on kokemus jota voi verrata 3d-peleihin jossa ympäristö reagoi pelaajan liikkeisiin.